×

โป๊ปทรงพิจารณาเตรียมเพิ่ม ‘บาปทางนิเวศ’ ในบทสรุปคำเทศนาของคริสตจักร

18.11.2019
  • LOADING...
Pope Francis

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (15 พฤศจิกายน) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสกับสมาชิกสมาคมกฎหมายอาญาระหว่างประเทศในกรุงโรมว่า พระองค์ทรงกำลังพิจารณาเพิ่ม ‘บาปทางนิเวศ’ (Ecological Sin) ในบทสรุปคำเทศนาของคริสตจักรคาทอลิก 

 

บาปทางนิเวศเกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ส่งผลให้ดิน แหล่งน้ำ หรืออากาศเกิดการปนเปื้อน การทำลายพืชและสัตว์อย่างมหาศาล รวมไปถึงการกระทำที่สร้างหายนะหรือทำลายระบบนิเวศ

 

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า “เรากำลังพิจารณาและแนะนำเรื่องนี้ในการเทศนาของคริสตจักร มันเกี่ยวกับบาปต่อระบบนิเวศ บาปต่อบ้านของพวกเรา มันเป็นหน้าที่” 

 

พระราชดำรัสนี้เกิดขึ้นหลังทรงเข้าร่วมการประชุมสมัชชา (Synod) ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคแอมะซอน ณ กรุงโรม เมื่อราว 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

 

โดยในเอกสารสุดท้าย (Final Document) ของการประชุมสมัชชาระบุว่า บาปทางนิเวศเป็นบาปต่อพระเจ้าและคนรุ่นใหม่ ผ่านนิสัยหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดมลพิษและทำลายความกลมกลืนของธรรมชาติ

 

นอกจากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงต้องการให้การทำลายสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เป็น ‘อาชญากรรมต่อสันติภาพประเภทที่ 5’ จากเดิมที่ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศระบุอาชญากรรมไว้ 4 ประเภท ได้แก่ การทำลายล้างเผ่าพันธ์ุ, อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ, อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมเกี่ยวกับการรุกราน (Crimes of Aggression)

 

“สิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่ยากต่อการทำให้สำเร็จลุล่วง แต่มันจำเป็นสำหรับชีวิตที่ดีของทุกคน”  

 

ภาพ: Alessandra Benedetti – Corbis / Corbis News / Getty Images

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising