×

ผบ.ตร. ตั้งกรรมการสอบ ‘ผู้การฯ ระยอง-ชลบุรี’ ตำรวจในพื้นที่รวม 7 นาย หลังปล่อยให้มีบ่อน แพร่โควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
07.01.2021
  • LOADING...
ผบ.ตร. ตั้งกรรมการสอบ ‘ผู้การฯ ระยอง-ชลบุรี’ ตำรวจในพื้นที่รวม 7 นาย หลังปล่อยให้มีบ่อน แพร่โควิด-19

วันนี้ (6 มกราคม) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่ง ตร.ที่ 3/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ใจความว่า ด้วยได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานจเรตำรวจ ตามคำสั่งสำนักงานจเรตำรวจ ที่ 218/2536 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

 

กรณีปรากฏข้อเท็จจริงต่อสังคมว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโคโควิด-19 (COVD 19) ในจังหวัดระยองและกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน หรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง เรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

 

1. พล.ต.ต. ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

 

2. พล.ต.ตประการ ประจง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

 

3. พ.ต.ท. โกศล เกิดมณี รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง

 

4. พ.ต.ท. เกียรติพงศ์ กมขุนทด รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง

 

5. พ.ต.ท. ณัฐกร มงคลมหา รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางละมุง

 

6. พ.ต.ท. คำพันธ์ ขวัญทอง สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง

 

7. พ.ต.ต. ธนา วิเศษชัย สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง

 

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวมานาน ไม่เอาใจใส่ ปล่อยปละละเลย ในการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามอบายมุข เป็นเหตุให้ประชาชนติดเชื้อโรคโควิด-19 (COVD-19) จากบ่อนการพนันในพื้นที่ สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงทุกมิติ ขัดต่อคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่ชาติ ที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข เหตุเกิดวันเวลาใดไม่ปรากฏแน่ชัด ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 บริเวณพื้นที่ใกล้สถานีขนส่ง แห่งที่ 1 (ขนส่งเก่า) ตำบลประตู อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และบริเวณหลังร้านนำชัยและร้านเฉลิมกรุง พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 84 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสืบสวนในเรื่องดังกล่ว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

 

1. พล.ต.ท. มโนช ตันตระเธียร จเรตำรวจ (สบ 8) เป็นประธานกรรมการ

 

2. พล.ต.ต. ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6 เป็นกรรมการ

 

3. พ.ต.อ. ฉัตรชัย ศักดาวิศิษฏ์ รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6 เป็นกรรมการ

 

4. พ.ต.อ. เจนกมล คำนวล รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการ

 

5. พ.ต.อ. ปิยะ ด้วงพิบูลย์ ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการ

 

6. พ.ต.ท. ไพโรจน์ เรืองทิพย์ รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการ

 

7. พ.ต.ท. พงษ์ปกรณ์ พิพัฒนสมพร รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ กองตรวจราชการ 8 เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสืบสวนดำเนินการสืบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสืบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่การสืบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่น และคณะกรรมการสืบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำในเรื่องที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising