×

ครม. เห็นชอบ ตร. ตรวจของเสียอื่นๆ ของร่างกาย หากสันนิษฐานว่าผู้ขับขี่ดื่มเกินกำหนด จับตรวจแอลกอฮอล์ภายใน 3 ชม.

โดย THE STANDARD TEAM
30.01.2024
  • LOADING...

วันนี้ (30 มกราคม) คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการแต่งตั้งข้าราชการว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ภายหลังรับโอนย้ายมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 

นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มสุราและขับขี่จักรยานยนต์ รถยนต์ ซึ่งเดิมต้องใช้การตรวจสอบด้วยวิธีการเป่า หรือให้ผู้ขับขี่ยินยอมในการตรวจเลือด 

 

โดยร่างกฎกระทรวงนี้ได้เปลี่ยนหลักการใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ได้เพิ่มเติมจากของเสียอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ปัสสาวะ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่าผู้ขับขี่มีพฤติการณ์เชื่อได้ว่าดื่มสุรา และมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจในการตั้งข้อสันนิษฐานขอตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีได้

 

ส่วนการจับกุมผู้ขับขี่ เจ้าหน้าที่จะต้องรีบส่งผู้ขับขี่ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจพิสูจน์ปริมาณแอลกอฮอล์ภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง ส่วนปริมาณแอลกอฮอล์ยังคงหลักการเดิมไม่เกิน 50 มิลลิกรัม ทั้งนี้ จะส่งร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้องก่อนบังคับใช้ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising