×

The Book of the Jihad

สงครามครูเสด
30 สิงหาคม 2022

จุดเริ่มต้นของมหากาพย์ 200 ปี ‘สงครามครูเสด’

ประวัติศาสตร์ 8 นาที เอพิโสดนี้ ร้อยเรียงเรื่องราวของมหากาพย์สงครามครูเสดที่เกิดถึง 9 ครั้ง ในช่วงเวลาทั้งหมดเกือบ 200 ปี จุดเริ่มต้นของสงครามครูเสดเกิดจากอะไร ทำไมพระสันตะปาปา Urbano II ถึงประกาศระดมพลให้ผู้มีศรัทธาแรงกล้าในคริสต์ศาสนาในการทวงคืนนครเยรูซาเลม จนกลายเป็นสงครามครั้งแรกระหว่างชาวคริสต์กับมุสลิม และทำให้เกิดสงครามยืดเยื้อในเวลาต่อมา ติ...

Close Advertising