×
322540

PM2.5

ฝุ่น PM2.5
20 มกราคม 2020

ถอดบทเรียนจีนสู้ฝุ่น PM2.5 ในมุมการบริหารจัดการ ไทยเรียนรู้อะไร

ในปี 2012 รัฐบาลจีนได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ เพื่อนำมาเป็นมาตรการในการต่อสู้กับมลพิษ ที่มีต้นเหตุหลักมาจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหิน การเผาไหม้ ฯลฯ   จีนมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร และไทยควรเรียนรู้อะไรจากจุดนี้   เคน นครินทร์ ถอดบทเรียนในรายการ The Secret Sauce: Executive Espresso   ...