×

Otto Frisch

พลังงานนิวเคลียร์
6 ตุลาคม 2022

การค้นพบนิวเคลียร์ สู่ต้นแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของโลก

เอพิโสดนี้จะพูดถึงวิวัฒนาการของพลังงานนิวเคลียร์ วิทยาการฟิสิกส์นิวเคลียร์ ที่ถูกพัฒนาทั้งในแง่ของแหล่งพลังงาน การกำเนิดต้นแบบการผลิตไฟฟ้าจากโรงงานนิวเคลียร์แห่งแรกของโลก หรือ Chicago Pile One ถือเป็นอรุณแห่งการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศพัฒนาแล้ว ก่อนจะถูกพัฒนาต่อไปเป็นอาวุธที่มีอานุภาพการทำลายล้างสูงที่สุดที่โลกใบนี้เคยเจอมา เรื่องราวของประวั...

X
Close Advertising