×

NIA

21 ตุลาคม 2021

Future of Play 2030 เกมซ้อนเกม ชีวิตจริงหลอมรวมโลกเสมือน

ชีวิตที่วุ่นวายยุ่งเหยิง ทำให้เราต้องแข่งขันกับเวลาอยู่เสมอ จนอาจลืมให้เวลากับการพักผ่อน สุดท้ายปริมาณความสุขในตัวเราจึงค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ และอาจหมดมอดไปไม่รู้ตัว เทรนด์และเทคโนโลยีของ ‘การเล่น’ จึงต้องเปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถรองรับสภาพร่างกายและจิตใจของคนในยุคต่อไปได้ทัน แต่จะเปลี่ยนไปอย่างไรนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดา   เคน นครินท...
17 ตุลาคม 2021

Future of Learning 2030 ครูจะหายไป ปริญญาจะไร้ความหมาย?

เมื่อโลกหมุนไปด้วยอัตราความเร็วที่เร่งตัวขึ้นกว่าเดิม ความรู้จากการเรียนจึงมีอายุสั้นลงทุกวัน พื้นที่แห่งการเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่ที่ระบบการศึกษาเท่านั้น แต่เริ่มกระจายไปอยู่ในทุกพื้นที่ของชีวิต ดังนั้น คำถามที่ว่าอนาคตของการเรียนรู้ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จึงไม่ใช่คำถามที่ตอบได้ง่ายเลย   เคน นครินทร์ ชวนคุณมาสำรวจผล...

X
Close Advertising