×
321296

Mulberry Grove

16 มกราคม 2020

Customer Co-creation เมื่อผู้บริโภคไม่ได้เป็นแค่ศูนย์กลาง แต่ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย

ในยุคแห่ง Customer Centric ที่ใครๆ ต่างพร่ำบอกให้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางของการออกแบบสินค้าและบริการ แต่การขุดหาอินไซต์ความต้องการภายในใจลึกๆ ของผู้บริโภคก็ไม่ต่างจากการขุดลึกลงไปถึงใต้ภูเขาน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ไพศาล เพื่อให้ค้นพบสิ่งล้ำค่าที่จะสร้างประสบการณ์แสนพิเศษได้อย่างไม่มีใครเหมือน    เคน นครินทร์ คุยกับ รุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผ...