×

Life strategy

14 มกราคม 2021

กลยุทธ์สร้างโมเดลธุรกิจ Subscription ให้สำเร็จ

3 โมเดลธุรกิจ Subscription สำหรับสินค้าและบริการทั่วไป:  Replenishment การเติมกลับมาให้เต็มเมื่อสินค้านั้นๆ ได้ถูกใช้งานไป  Curation การใช้ความเชี่ยวชาญในการคัดสรรสิ่งของหรือบริการที่ตอบโจทย์ Access การให้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ   3 กุญแจแห่งความสำเร็จสำหรับโมเดลธุรกิจ Subscription ที่อยู่บนโลกดิจิท...
8 ธันวาคม 2020

เปลี่ยนชีวิตคุณด้วยกลยุทธ์ชีวิต 6P

ในเมื่อธุรกิจยังต้องการกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Strategy Clinic เอพิโสดนี้ ชวนคุณมาเปิดกลยุทธ์ชีวิต 6Ps Life Strategy: Purpose, Perspective, Position, Plan, Pattern, Ploy ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในรูปแบบของคุณ   เคน นครินทร์ คุยกับ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ ผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เจ้าของ Facebook Group: Strat...

Close Advertising