×

Lenovo

26 เมษายน 2020

4 หัวใจในการทำงานแบบ Remote Working

โควิด-19 เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการทำงาน หลายบริษัทปรับเปลี่ยนเป็นการ Work from Home หรือ Remote Working มากขึ้น    กระบวนการทำงานและการวัดผลจะเปลี่ยนไปอย่างไร และทำอย่างไรเราจึงจะทำงานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เคน นครินทร์ คุยกับ ธเนศ อังคศิริสรรพ ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอินโดจี...