×
300399

GSP

1 พฤศจิกายน 2019

เมื่อสหรัฐฯ ตัด GSP เราควรวางยุทธศาสตร์อย่างไรต่อไปในอนาคต

GSP คืออะไร ทำไมไทยถึงถูกตัดสิทธิ และอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง   เคน นครินทร์ ชวน เป็นหลิว-ชุตินันท์ สงวนประสิทธิ์ Content Creator เศรษฐกิจประจำ THE STANDARD มาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ มองอนาคต และบริบทรอบข้าง ในพอดแคสต์ The Secret Sauce: Executive Espresso     GSP คืออะไร GSP ย่อมาจาก Generalized System of Preference ...