×

#GrameenBank

27 สิงหาคม 2017

ชาตินี้ไม่มีวันจน: โปรเจกต์แก้จนของคนตำน้ำพริกที่พลิกชีวิตได้ด้วยมือตัวเอง

เรื่องเล่าจากโปรเจกต์ ‘ชาตินี้ไม่มีวันจน’ ที่เดอะมันนี่โค้ชเข้าไปให้ความรู้และให้สินเชื่อแก่ชาวบ้านตัวเล็กๆ ตามหมู่บ้านต่างๆ ฟังเรื่องราวของคนตำน้ำพริก หรือแม้แต่ช่างเย็บผ้า ที่หาทางแก้หนี้และมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวเอง เพื่อเปลี่ยนมุมมองและลดข้ออ้างในการแก้ปัญหาเรื่องเงิน   00:58   ในสมัยปี 2553 มันนี่โ...