×

GPT-4o

20 พฤษภาคม 2024

GPT-4o AI โมเดลใหม่คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง ร้องเพลง หัวเราะ มองเห็นเหมือนมนุษย์

14 พฤษภาคม 2024 โลกต้องตื่นเต้นกันอีกครั้ง เมื่อ OpenAI เปิดตัว GPT-4o AI โมเดลใหม่ที่สามารถหัวเราะ ร้องเพลง สอนหนังสือ พร้อมมองเห็นโลกราวกับมีดวงตาเหมือนมนุษย์    Executive Espresso เอพิโสดนี้ เคน นครินทร์ สรุปใจความสำคัญของการเปิดตัว GPT-4o เผยให้เห็นจุดเด่นและฟังก์ชันที่เราควรนำไปปรับใช้ พร้อมเฟรมเวิร์กเพื่อปรับตัวอยู่บนโลกที่ AI...


X
Close Advertising