×

Eugenics

10 พฤษภาคม 2022

Josef Mengele แพทย์อาชญากรสงครามแห่งค่ายกักกันนรก Auschwitz

คำว่า Eugenics แปลเป็นภาษาไทยว่า ‘สุพันธุศาสตร์’ มีความหมายถึง ศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการจัดการชาติพันธ์ุ พันธุกรรมให้ดี ให้สมบูรณ์ และการที่จะได้มาซึ่งชาติพันธ์ุที่ดี สมบูรณ์ และบริสุทธิ์ตามนิยาม ก็จะต้องบริหารให้คนที่มียีน DNA ที่มีคุณสมบัติดีนั้นเจริญพันธ์ุ และทำให้คนที่มียีนด้อย หรือ DNA ที่ต่ำกว่ามาตรฐานปราศจากคุณสมบัตินั้นไม่สามารถที่จะเจริญพันธ์...
The Holocaust
26 มกราคม 2022

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ‘The Holocaust’ สงครามที่เกิดจากอคติทางเชื้อชาติ

การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ หรือ Genocide คือสงครามที่รุนแรงและน่าหวาดกลัวที่สุดของมวลมนุษยชาติ เพราะเป็นสงครามที่เกิดจาก ‘อคติทางเชื้อชาติ’ เนื่องในวาระวันรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวสากล (International Holocaust Remembrance Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคม 1945 ในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง และนำไปสู่การปลดปล่อยผู้เคราะห์ร้ายชาวยิวที่ถ...


X
Close Advertising