×

Ego is the enemy

TSS EGO
11 กันยายน 2021

Ego is the enemy ตัวคุณคือศัตรู ศิลปะการบริหารอีโก้

ความเชื่อ อุดมการณ์ ศาสนา การเมือง ทุกสิ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่หลายครั้งกลับถูกหลอมรวมกลายเป็น ‘ตัวตน’ ของคุณ บางคนอธิบายสิ่งเหล่านี้ว่ามันคือ ‘อีโก้’ หรือสิ่งที่เรายึดถือไว้ ให้เรามีความเชื่อมั่นแรงกล้า แต่ขณะเดียวกันก็เป็นอัตตาที่อาจทำให้เราล้มเหลวได้เช่นกัน   เคน นครินทร์ ชวนคุณมาหาคำตอบผ่านหนังสือ Ego is the enemy ถึงความหมายที่...

Close Advertising