×
239599

Corporate Culture

The Secret Sauce
26 เมษายน 2019

วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นและใช้ได้จริง โดยเพจ HR – The Next Gen

‘วัฒนธรรมองค์กร’ หัวใจสำคัญในการพาองค์กรไปถึงเป้าหมายหรือผ่านอุปสรรคมากมาย แต่จะทำอย่างไรให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนพร้อมใจทำตามได้จริง ไม่ได้เป็นแค่ป้ายที่ติดอยู่หน้าลิฟต์ ให้พนักงานยืนอ่านและผ่านไป   เคน นครินทร์ คุยกับ บี-อภิชาติ ขันธวิธิ (Managing Director - QGEN Consultant) เจ้าของเพจ HR -The Next Gen เรื่องการสร้างวัฒน...