×

Bhimrao Ramji Ambedkar

23 มกราคม 2024

ผลงาน ดร.อัมเบดการ์ และการเปลี่ยนศาสนาช่วงบั้นปลายชีวิต

จากความเดิมตอนที่แล้ว เราได้เห็นภาพกว้างของการเมืองอินเดีย และระบบการแบ่งวรรณะที่มีอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างความไม่เท่าเทียมและการแบ่งแยกในสังคมอินเดียมาอย่างยาวนาน   8 Minute History เอพิโสดนี้ พาไปเจาะลึกประวัติและปูมหลังชีวิตของ ดร.อัมเบดการ์ ผู้ซึ่งเป็นทั้งนักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ และนักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่อส...
18 มกราคม 2024

ดร.อัมเบดการ์ จากผู้อยู่นอกวรรณะ สู่คู่ปรับ มหาตมะ คานธี

8 Minute History เอพิโสดนี้ พาไปทำความรู้จักกับ ดร.อัมเบดการ์ ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น ‘บิดาแห่งรัฐธรรมนูญอินเดีย’   เบื้องหลังชีวิตของชายคนนี้มีหลายมิติที่น่าสนใจ ตั้งแต่การเกิดมาเป็น ‘จัณฑาล’ ที่อยู่นอกระบบวรรณะของชาวฮินดู, การต่อสู้ขวนขวายจนได้รับวุฒิการศึกษาระดับสูงจากตะวันตก จนถึงจุดยืนด้านศาสนาที่สวนทางโดยสิ้นเชิงกับ มหาตมะ คานธี &n...
อินเดีย-ปากีสถาน
3 สิงหาคม 2022

ถอดบทเรียนอินเดีย-ปากีสถาน โศกนาฏกรรมที่เกิดจากความต่างทางศาสนา

เมื่อผู้นำปากีสถานทั้ง 3 ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการแบ่งแยกอินเดียและปากีสถานออกเป็นสองประเทศ จึงได้มีการการวางแนวพรมแดนใหม่ภายใต้ข้อจำกัดด้านความแตกต่างทางศาสนาของชาวอินเดีย แม้ว่า ‘Sir Cyril Radcliffe’ จะพยายามตัดแบ่งพื้นที่ตามชุมชนที่มีความแตกต่างทางศาสนา แต่ความขัดแย้งทางศาสนา และการแบ่งแยกประเทศของอินเดีย-ปากีสถานหลังจากได้รับเอกราชคืนจากอังกฤษใน...

X
Close Advertising