×

Atomic Habits

19 มีนาคม 2021

4 ขั้นตอนปรับพฤติกรรมเล็กๆ เพื่อชีวิตที่ดีได้กว่าที่เป็น

นอกจากจะวางเป้าหมายให้ชัดเจนแล้ว สิ่งสำคัญที่จะเราทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ คือการออกแบบขั้นตอนหรือวิธีการที่นำพาไปสู่เป้าหมายนั้น   Atomic Habits หนังสือเล่มสำคัญของ James Clear ที่ว่าด้วยเรื่องการปรับพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ แต่นำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการงาน หากคือภาพรวมของชีวิต ทั้งนิสัยการออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก อ่า...

Close Advertising