×

AMATA

วิเคราะห์ฉากจบ GameStop ในมุมมองนักลงทุนวีไอ | Morning Wealth 3 กุมภาพันธ์ 2564
3 กุมภาพันธ์ 2021

วิเคราะห์ฉากจบ GameStop ในมุมมองนักลงทุนวีไอ | Morning Wealth 3 กุมภาพันธ์ 2564

ปรากฏการณ์ GameStop ในมุมมองของนักลงทุนวีไอ เกมนี้จะจบลงเมื่อไร และมีจุดจบอย่างไร พูดคุยกับ วีระพงษ์ ธัม นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)   การปรับฐานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และความเสี่ยงจาก Reddit Mania ส่งผลต่อทิศทางตลาดหุ้นในระยะต่อไปอย่างไร ประเมินสถานการณ์นี้กับ เกษรี อายุตตะกะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ SCBS-Chief Investment Office&n...

Close Advertising