×

21 Lessons for The 21 Century

12 กรกฎาคม 2019

เทคโนโลยี การเมือง ความหวัง ความจริง และความยืดหยุ่นจากหนังสือ 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

หลังจากหนังสือ เซเปียนส์: ประวัติย่อของมนุษยชาติ ของ Yuval Noah Harari ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย วันนี้หนังสือเล่มใหม่ของ Yuval Noah Harari ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วในชื่อ 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 หลายคนยกย่องให้เป็นหนังสือแห่งยุค เพราะเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของ ‘วันนี้’ ที่เราต้องเผชิญ   Readery Podcast สรุป 5 บทเรียนจากหนัง...