×

โคโรน่า

30 มกราคม 2020

ไวรัส แต่ ‘รัฐ’ ช้า มะล่องก่องแก่งในชีวิต ‘ตู่’

สถานการณ์การเมืองในฟากรัฐบาล ช่วงนี้ดูจะวูบวาบสั่นไหวหนักพอสมควร   มีอาฟเตอร์ช็อกทางการเมืองตามมาหลายระลอกโดยมิได้นัดหมาย   หลังปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 เพิ่งจะจางหายลง ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ก็คืบคลานเข้าแทนที่   แต่ทว่าไม่ใช่เฉพาะปัญหาใหญ่ของไทย แต่ยังใหญ่ระดับโลก ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากจีน   กลายเป็นบทพิสูจน์ฝ...

Close Advertising