×
Menu

สังคม

2 พฤศจิกายน 2018

เห็นแก่ตัว VS รักตัวเอง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และจะทำอย่างไรถ้าอยู่กับคนที่ยึดความต้องการตัวเองเป็นหลัก

ความรักตัวเองเป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราต้องเข้าสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ความรักและความต้องการของเรา อาจต้องยืดหยุ่นหรือลดลง เพื่อให้เราใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   R U OK เอพิโสดนี้จึงมาชวนคุยเรื่องความรักตัวเอง ที่บางครั้งดูทับซ้อนกับความเห็นแก่ตัว ว่าจริงๆ แล้วเหมือนหรือต่างกันอย่างไร...
18 มกราคม 2018

อยากทำงานเป็นอาสาสมัคร ต้องเริ่มอย่างไรให้ง่ายที่สุด

สำหรับปีนี้ใครที่รู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ให้ อยากแบ่งปันเวลาไปช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ลองมาทำงานอาสาสมัครกัน   จูนจูน พัชชา ชวน ครูชัย-ศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล ที่ทำงานเรื่องเด็กไร้บ้าน ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล รวมถึงใช้ศิลปะบำบัดเด็กในสถานพินิจ มาเล่าถึงข้อดีและวิธีการเริ่มต้นเป็นอาสาสมัครกันแบบง่ายๆ   ข้อดีของการ...