×

วุฒิสมาชิก

6 มิถุนายน 2019

Animal Farm ภาค 2: ‘คนเดิม’ แต่ ‘ไม่เหมือนเดิม’

การประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา แม้เราจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่หน้าเดิม ‘พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ แต่ในสภาฯ เราได้เห็นดาวสภาฯ ดวงใหม่   มติเลือก พลเอก ประยุทธ์ 500 : 244 งดออกเสียง 3 หากแยกองค์ประกอบจะพบความเป็นปึกแผ่นของ ส.ว. แต่งตั้ง 250 คน   หลังผ่านการนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าถวาย...
27 กุมภาพันธ์ 2019

250 ส.ว. โลกใบที่สองของประยุทธ์

โลกของเราอาจหมายถึงโลกอีกหลายใบที่ซ้อนทับกันอยู่ หลายคนสร้างโลกใบใหม่ผ่านความคิดและจินตนาการของตัวเอง และพยายามอธิบายว่าโลกแต่ละใบแยกขาดออกจากกัน   ในโลกของการเมือง มีบรรยากาศแบบที่เราเห็น ตัวละครในการเมืองก็สร้างโลกของตัวเองขึ้นมา เหมือนอย่างที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สร้างโลกสองใบของเขา โลกใบที่หนึ่งคือ การเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพร...

Close Advertising