×

วิศรุต เคหะสุวรรณ

16 เมษายน 2020

Visual Thinking การสื่อสารด้วยภาพในช่วงวิกฤต อาวุธเด็ดของผู้นำ

แค่พูดหรือเขียนไม่พอ แต่ผู้นำยุคนี้ต้องมีทักษะการวาดหรือถ่ายทอดออกมาในแบบ Visual Thinking ยิ่งในสภาวะวิกฤต ผู้นำจะสื่อสารด้วยภาพอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้คนเข้าใจได้มากที่สุด   เคน นครินทร์ คุยกับ วิศรุต เคหะสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Thinking เจ้าของแฟนเพจ คิดด้วยภาพ The Back of the Napkin Thailand   ดาวน...

Close Advertising