×

ประเทศเยอรมนี

9 สิงหาคม 2021

ออโตบาห์น ถนนของประชาชน สู่ทางหลวงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก

ประเทศเยอรมนีมีถนนออโตบาห์น ถนนหลวงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก แข็งแกร่งกว่ามอเตอร์เวย์สหรัฐอเมริกาถึง 4 เท่า ยาวกว่า 3,800 กิโลเมตร   ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันสำคัญ เพราะเป็นเครื่องมือของฮิตเลอร์ในการเคลื่อนพลทหารสู่สงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นกุญแจสำคัญของเยอรมนีในการพลิกฟื้นจากหายนะทางเศรษฐกิจ ให้กลับมามีพลังและนำไปสู่การเป็นผู...
5 พฤษภาคม 2021

รวมประเทศเยอรมัน พังกำแพงเบอร์ลิน สร้างความเท่าเทียมทั่วประเทศ

ประเทศเยอรมนีหลังจากถูกแบ่งออกเป็นตะวันออกและตะวันตกในช่วงสงครามเย็น โดยมีกำแพงเบอร์ลินเป็นเส้นแบ่งระหว่างเยอรมนีตะวันออกและตะวันตก หลังจากสงครามเย็นพวกเขาทำไมถึงพร้อมใจกันที่จะรวมชาติเป็นผืนแผ่นเดียวกันและอุปสรรค์ในการรวมชาตินั้นคืออะไร ในเมื่อประเทศเยอรมันมีการปกครองที่แตกต่างกันมาตลอด   ประเทศเยอรมนีเขารวมชาติได้อย่างไร สามารถติดตามต่...

Close Advertising