×

ออกเสียงชื่อประเทศทั่วโลกในสำเนียงอเมริกัน

29.02.2020
 • LOADING...

อ่านออกเสียงไปด้วยกัน (เสียงเจ้าของภาษาจากเว็บไซต์ dictionary.cambridge.org)

 1. Afghanistan
 2. Argentina
 3. Bangladesh
 4. Belgium
 5. Brazil
 6. Cambodia
 7. Canada
 8. Ecuador
 9. Egypt
 10. Ethiopia
 11. Germany
 12. Iceland
 13. Ireland
 14. Israel
 15. Italy
 16. Japan
 17. Lebanon
 18. Liechtenstein
 19. Madagascar
 20. Mexico
 21. Nepal 
 22. The Netherlands
 23. New Zealand
 24. Pakistan
 25. Paraguay
 26. Peru
 27. Portugal
 28. Qatar
 29. Romania
 30. Russia
 31. Samoa
 32. Saudi Arabia
 33. Singapore
 34. Sweden
 35. Uganda
 36. the United Arab Emirates
 37. Uruguay
 38. Venezuela

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ คำนี้ดี

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

joox

 


 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข 


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข
Creative ภัทร จารุอริยานนท์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Illustrator Khunkhom
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล
Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Interns กนกวรรณ ภารยาท, ธนัญญา มุ่งสันติ
Music westonemusic.com 

 • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising