×

แพทริค ณัฐวรรธ์ การเดินทางที่จีน วันที่ยอมแพ้ แล้วลุกขึ้นฝันใหม่อีกครั้ง | Chairs to Share EP.33

12.04.2024
  • LOADING...

ในวัย 20 ปี คุณกำลังฝันเรื่องอะไรอยู่บ้าง

 

ชวน แพทริค-ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์ พูดคุยถึงหลายความฝันที่สำเร็จไปแล้วบ้าง ยังไปไม่ถึงบ้าง โดยเฉพาะการพิสูจน์ตัวเองในวงการบันเทิงจีนที่ต้องใช้พลังกายและใจทั้งหมดที่มี จนเขาคิดยอมแพ้อยู่หลายครั้ง ก่อนที่ดาวดวงนี้จะเปล่งแสงให้ทุกคนได้ชื่นชม

 

Chairs to Share ยังพาย้อนความทรงจำในวัยเด็กของแพทริค ทั้งภาพแม่น้ำที่เยอรมนี แสงพลุไฟในคืนปีใหม่ที่ร้อยเอ็ด ชีวิตนักศึกษาที่เมืองจีน วันที่ร้องไห้ คำพูดสำคัญของแม่ คำทำนายตอนอายุ 13 ปีที่มีความหมาย และความรู้สึกที่แพทริคอยากบอก ‘เจ้าปลาดาว’ และผู้ร่วมทางในชีวิตของเขาทุกคน

 


 

Credits

 

Producer ชุติกาญจน์ ปิยะมังคลา

Creative เก้า มีนานนท์

Host ปารัณ เจียมจิตต์ตรง

Videographer ณัฐพงษ์ กุลพันธ์, ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์, พนาธร ไชยกุล

Editor ภัคธร สุขสำราญ

Sound Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Motion Graphic นันทิยา ฤทธาภัย

Graphic Designer นิสากร ฤทธาภัย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, นัฐฐา สอนกลิ่น, ณัชชยา เมธากิตติพร, ชนเนตร ลอยครุฑ, วรินทร สายอาริน

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์ สุทธาวรรณกุล, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, มนัสชนก แก้วพรหม, ชลมาศ นาคศรีจันทร์

Archive ธมลวรรณ น้อยเครือ, เปมิกา เจิ้ง

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising