×

ทรัพย์สินจุฬาฯ ประกาศยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100% ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
02.04.2020
  • LOADING...

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ประกาศยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100% เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด พร้อมออกมาตรการที่หลากหลาย เพื่อช่วยบรรเทาภาระของผู้ประกอบการด้วย

 

โดยมาตรการที่ออกมามีดังนี้

 

มาตรการที่ 1 ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100% สำหรับร้านค้าที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวตามประกาศของรัฐ พร้อมมีมาตรการช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติม เพื่อช่วยสนับสนุนให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

มาตรการที่ 2 ช่วยเหลือคู่ค้า โดยเน้นนโยบายไม่เลิกจ้างพนักงาน Outsource เพื่อให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน Outsource โดยได้ทำการปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานตามลักษณะงานที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงาน

 

มาตรการที่ 3 ช่วยบรรเทาและป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19  ด้วย 2 โครงการหลัก ประกอบด้วย

 

– โครงการจัดสรรที่พักฟื้น Isolation Unit ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยคณะแพทยศาสตร์ และโรงแรม Ozone Hotel สามย่าน เพื่อลดการแออัดของโรงพยาบาล เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเริ่มดีขึ้น และไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงสามารถทำกิจวัตรประจำวันและช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ยังต้องมีการติดตามการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง ได้พักฟื้นในบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ 

– โครงการแจกแอลกอฮอล์สเปรย์ ด้วยการร่วมกับบ้านสุขภาพจุฬาฯ สวนหลวงสแควร์ แจกแอลกอฮอล์สเปรย์ฟรีให้กับผู้เช่าในพื้นที่สวนหลวง สามย่าน

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories