×

วัลลภ หนุนพลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกฯ การันตีคุณสมบัติครบถ้วน เชื่อนำพานาวาลำนี้ไปสู่ความสงบสุข

โดย THE STANDARD TEAM
05.06.2019
  • LOADING...

วัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา อภิปรายเป็นคนสุดท้ายในส่วนของ ส.ว. ยอมรับว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่โจมตีกันไปมาในฝ่ายตรงข้ามเสียมากกว่า ที่ผ่านมาตนเองให้สัมภาษณ์ว่าเลือก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยสองเหตุผล เหตุผลที่หนึ่งคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องการคนที่ไปขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้อย่างไร และเหตุผลที่สองคือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีผลงานในอดีตที่ผ่านมาอย่างไร

 

บุคคลที่ชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายทุกประการ และมี 3 เหตุผลสำคัญที่ควรสนับสนุน พลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีคือ

 

1. การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พลเอก ประยุทธ์ เป็นผู้ริเริ่มและเชื่อว่าจะสามารถนำนาวาลำนี้ให้เคลื่อนต่อไปอย่างสำเร็จลุล่วง

 

2. ในการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 257 ตามเป้าหมาย 3 อนุมาตราในบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญต้องการคนอย่าง พลเอก ประยุทธ์ เข้ามาบริหารขับเคลื่อน

 

3. เห็นผลการและการทำงานมาตลอด 5 ปีของ พลเอก ประยุทธ์ โดยเฉพาะผลงานที่นานาประเทศให้การยอมรับ การแก้ปัญหาการบิน การประมง และการค้ามนุษย์

 

“ผมในฐานะสมาชิกวุฒิสภาและในฐานะสมาชิกรัฐสภา ยืนยันชัดเจนว่าบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องสามารถขับเคลื่อนประเทศและทำให้สังคมสงบสุข เพราะถ้าไม่สงบสุขก็ไม่สามารถพัฒนาประเทศไปด้วยได้”

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์   

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising