×

นายกฯ ขอบคุณทุกเหล่าทัพช่วยประชาชน ในเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ ยืนยันรัฐพร้อมดูแลความเดือดร้อนทุกมิติ

โดย THE STANDARD TEAM
24.06.2022
  • LOADING...
เพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่

วันนี้ (24 มิถุนายน) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวหลังการประชุมสภากลาโหม โดยระบุว่า วันนี้ได้หารือถึงการติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้ ทั้งเรื่องความมั่นคง การบูรณาการการทำงานของทุกเหล่าทัพ ที่ร่วมกับกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ที่เป็นการเสริมศักยภาพของรัฐบาล 

 

พล.อ. ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ขอบคุณเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เข้าไปช่วยคลี่คลายเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทย พร้อมขอยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่ในทุกมิติ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด และก็ได้สั่งงานต่อเนื่องซึ่งอยู่ในแผนงาน ในความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญ  

 

นอกจากนี้ ยังรับทราบความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในภูมิภาคที่เป็นเป้าหมายของเราในการผลิตเอง การปรับปรุงพัฒนา ในสิ่งที่เราสามารถดำเนินการได้ ในช่วงที่เราไม่สามารถจัดหาจากต่างประเทศได้มากนักก็ต้องช่วยตัวเอง รวมถึงการซ่อมสร้าง และยืดอายุการใช้งานของยุทโธปกรณ์ ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคของเราด้วย โดยเฉพาะภาคทะเลที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตตามมาภายหลัง 

 

“วันนี้สิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผลกระทบด้านพลังงาน ราคาสินค้า และการขาดแคลนวัสดุต้นทุนในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศเจอปัญหาเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องพลังงานจะมีการหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย เพื่อหารือถึงแหล่งพลังงานทั้งทางบกและทางทะเล” พล.อ. ประยุทธ์กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising