×

สำนักนายกฯ ชี้ คำสั่งให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ออกจากราชการ ไม่อยู่ในอำนาจของนายกฯ ให้ไปฟ้องกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจแทน

โดย THE STANDARD TEAM
17.05.2024
  • LOADING...
สุรเชษฐ์

วันนี้ (17 พฤษภาคม) มงคลชัย สมอุดร รักษาราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามในหนังสือคำสั่ง เรื่อง ขอความเป็นธรรมและขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนถึง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล อ้างถึง หนังสือของท่าน ลงวันที่ 18 เมษายน 2567

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา โดยกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ และขอให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 178/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนความละเอียดแจ้งแล้ว 

 

สำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว มีบัญชาให้แจ้งท่าน ดังนี้

 

  1. การดำเนินการออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 177/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547 แล้ว

 

  1. การดำเนินการออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 178/2567 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 แล้ว

 

  1. การเพิกถอนคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 178/2567 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี จึงเห็นควรที่ท่านต้องยื่นร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising