×

รัฐบาลเดินหน้าฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน 4.5 ล้านคน ตั้งแต่ ต.ค. นี้ ด้าน กทม. ฉีดวัคซีนให้เด็ก 12 ปีขึ้นไป 2,000 คน ยังไม่พบผลข้างเคียง

โดย THE STANDARD TEAM
26.09.2021
  • LOADING...
Pfizer

วันนี้ (26 กันยายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12-18 ปี ทุกคน ทุกสังกัด จำนวนกว่า 4.5 ล้านคน เริ่มฉีดวัคซีนเดือนตุลาคม 2564 ผ่านสถาบันการศึกษา ครอบคลุมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมรองรับกรณีที่อาจจะมีการเปิดภาคเรียน ขณะที่ กทม. รายงานการฉีดวัคซีนโควิด (Pfizer) ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีนักเรียน/เยาวชน กลุ่มเสี่ยง 7 โรค ใน กทม. ได้รับ 1 เข็ม จำนวน 1,681 ราย และได้รับครบ 2 เข็ม จำนวน 614 ราย ไม่พบการรายงานผลข้างเคียง 

 

รัชดากล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ ศธ. ให้สำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ยินยอมฉีด/ไม่ฉีดวัคซีน Pfizer ซึ่งจะทำการฉีดวัคซีนภายในพื้นที่สถาบันการศึกษาในจังหวัดนั้นๆ ขณะเดียวกันสำนักงานปลัด สธ. จะเป็นผู้รวบรวมจำนวนนักเรียนที่พักอาศัยในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาต้นสังกัด เพี่อเสนอต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้จัดสรรยอดวัคซีนเพิ่มรายจังหวัด และให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวด้วย 

 

ในส่วน กทม. รายงานมีเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ที่เป็น 7 โรคกลุ่มเสี่ยงใน กทม. และเด็กนักเรียนในสังกัด กทม. และสังกัดอื่นๆ มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนกว่า 5,000 คน ฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 2,000 คน ยังคงเหลืออีก 3,000 คน ซึ่ง กทม. ก็จะได้เร่งดำเนินการให้สอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขต่อไป  

 

รัชดายังกล่าวด้วยว่า จากการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน/เยาวชนใน กทม. กว่า 2,000 รายที่ผ่านมา ยังไม่พบการรายงานผลข้างเคียง ยืนยันว่าวัคซีนที่รัฐบาลนำมาให้บริการแก่เด็กนักเรียน/เยาวชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้ใหญ่ ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การอนามัยโลก และมีหลักฐานทางวิชาการที่บ่งชี้ว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย จึงขอให้ความมั่นใจแก่น้องๆ นักเรียน เยาวชน อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising