×

นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง มีผล 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563

โดย THE STANDARD TEAM
25.03.2020
  • LOADING...

นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรแล้ว เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง มีผล 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563

โดยนายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ด้วยตนเอง และรายงานตรงต่อประชาชนด้วยตนเอง หรือให้เฉพาะบุคคลที่นายกฯ แต่งตั้งเท่านั้น โดยให้มีการแถลงข่าวประจำวันเพื่อลดความสับสน ขอความร่วมมือสื่อมวลชนงดสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์แยกรายคน ให้ใช้ข้อมูลทางการจากศูนย์ข้อมูลนี้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน “เราจะสู้ไปด้วยกัน และเราจะชนะไปด้วยกัน” นายกรัฐมนตรีกล่าวส่งท้าย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories