×

‘ที่ปรึกษานายกฯ’ ต่างกับ ‘ที่ปรึกษาของนายกฯ’ ตำแหน่งวิษณุ อย่างไร?

โดย THE STANDARD TEAM
30.05.2024
  • LOADING...
รู้หรือไม่ ตำแหน่ง ‘ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี’ มีอีกตำแหน่งที่ชื่อคล้ายกัน คือ ‘ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี’ แม้จะทำหน้าที่เป็นกุนซือให้กับนายกรัฐมนตรีเหมือนกัน แต่อำนาจหน้าที่ต่างกันลิบลับ

ล่าสุดนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งแต่งตั้ง วิษณุ เครืองาม เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้คำปรึกษา เสนอความเห็น และประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการต่างๆ

 

พร้อมอำนาจ 5 ด้านของ ‘ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี’ คนพิเศษนี้ ที่ประกอบด้วยการตรวจสอบและกลั่นกรองร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ, ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่นายกรัฐมนตรี, เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลตามที่เห็นสมควร, ให้ข่าวสารต่อสาธารณชน และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

 

แล้วรู้หรือไม่ ตำแหน่ง ‘ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี’ มีอีกตำแหน่งที่ชื่อคล้ายกัน คือ ‘ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี’ แม้จะทำหน้าที่เป็นกุนซือให้กับนายกรัฐมนตรีเหมือนกัน แต่อำนาจหน้าที่ต่างกันลิบลับ

 

สองตำแหน่งนี้ต่างกันอย่างไร THE STANDARD เปรียบเทียบมาให้แล้ว

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising