×

นายกฯ Kick Off โครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย เดินหน้าเพิ่มศักยภาพครูดูแลเด็กรอบด้าน

โดย THE STANDARD TEAM
13.01.2023
  • LOADING...
1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย

วันนี้ (13 มกราคม) เวลา 09.30 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี Kick Off โครงการ ‘1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ’ ที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณะครู, นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

พล.อ. ประยุทธ์ ชื่นชมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือและความปรารถนาดีของส่วนราชการที่ตั้งใจทำโครงการดีๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ นับเป็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติอีกระดับหนึ่ง และจากคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ‘รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี’ เป็นความคาดหวังตั้งใจให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

 

รวมถึงคาดหวังให้ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมปลูกฝังทัศนคติที่ดีและองค์ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อสร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดี และมีความปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปมาก 

 

นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงแนวทางการดูแลสุขภาพกายและใจตามหลัก 4H เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู เด็ก และเยาวชนทุกคน ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ที่พร้อมสำหรับการเป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไป

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising