×
295064

ปิยบุตร เปิดเวทีโต้ ผบ.ทบ. ยันมาตรา 1 แก้ไขได้ แต่ต้องไม่มีผลเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง

โดย THE STANDARD TEAM
12.10.2019
  • LOADING...
ปิยบุตร แสงกนกกุล

วันนี้ (12 ตุลาคม) ที่พรรคอนาคตใหม่ ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เปิดเวทีบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘แผ่นดินของเราในมุมมองประชาธิปไตย: บทบาทของประชาชนในการสร้างชาติ’ เพื่อตอบโต้ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ต่อประเด็นต่างๆ ระหว่างการบรรยายพิเศษ หัวข้อแผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง

 

ในการบรรยายวันนี้ เป็นการตอบโต้ผู้บัญชาการทหารบก ที่บรรยายแบบไม่มีการเอ่ยชื่อนักการเมืองคนไหนแบบเฉพาะเจาะจง ไม่มีการเอ่ยชื่อพรรคการเมืองไหนแบบเฉพาะเจาะจง เมื่อตนฟังทั้งหมดแล้วก็คงทราบดีว่า หมายถึงพรรคอนาคตใหม่ หมายถึง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และอาจหมายรวมถึงตน และอีกหลายๆ คนในพรรคอนาคตใหม่

 

ปิยบุตร แสงกนกกุล

ปิยบุตร แสงกนกกุล

 

การบรรยายของตนในวันนี้ ยืนยันกับประชาชนที่รับฟังว่า เราไม่จำเป็นต้องหลบซ่อน ไม่จำเป็นต้องกระมิดกระเมี้ยน ไม่จำเป็นต้องใช้วาทะประดิษฐ์คำ เหน็บแนมไปมา ไม่ต้องใช้น้ำเสียงกระแทกกระทั้น ราวกับสบถคำออกมา ไม่ต้องใช้ภาพเงาดำทะมึน ไม่จำเป็นต้องตั้งฉายาสมมติกับคนนั้นคนนี้

 

ปิยบุตรกล่าวอีกว่า ตนจะกล่าวตรงๆ เลยว่า เนื้อหาที่ตนบรรยายทั้งหมดเพราะต้องการแก้ไขความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนของทางผู้บัญชาการทหารบก ตนต้องการนำเสนอถึงปัญหาในวิธีคิดของผู้บัญชาการทหารบก และกองทัพไทย

 

แทนที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศไทย มันกลับนำมาสู่ความแตกแยกและร้าวฉานกับคนในชาติมาขึ้น ตนจะบรรยายเน้นในเรื่องเนื้อหา ไม่มีการประดิษฐ์ถ้อยคำมา กระแนะกระแหนซึ่งกันและกัน รับฟังแล้วไม่รื่นหูไม่สบายใจก็ต้องขอภัย ขอให้เข้าใจว่าอย่างน้อยนี่คือมิติใหม่ในการเริ่มต้น สร้างบทสนทนากับผู้บัญชาการทหารบก อย่างตรงไปตรงมาในที่สาธารณะ

 

ปิยบุตร แสงกนกกุล

ปิยบุตร แสงกนกกุล

 

ปิยบุตรกล่าวต่อว่า การสร้างชาติต้องสร้างจิตสำนึกร่วมกันของคนไทย ทั้งนี้ความเป็นชาติไทยเพิ่งถูกสถาปนาผ่านการเขียนประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ผ่านการต่อสู้เพื่อปกป้องชาติ อย่างไรก็ตาม การสร้างชาติตนมองว่าต้องสร้างชาติในยุคปัจจุบันคือ การถอดองค์อำนาจออกจากตัวบุคคลมาให้กับประชาชน

 

หากต้องการให้คนในชาติยุคปัจจุบันมีจิตสำนึกร่วมกัน ต้องสร้างประชาชน เพื่อให้ประชาชนสร้างชาติ เมื่อประชาชนเป็นผู้สร้างชาติ คนที่รวมตัวกันจะเกิดจิตสำนึกร่วมกัน เคารพ และเสียสละเพื่อสร้างชาติ ดังนั้นชาติจึงเท่ากับประชาชน หากไม่มีประชาชนจึงไม่มีชาติ หากประชาชนไม่ถูกสร้างและมีจิตสำนึกจะไม่มีวันสร้างชาติได้ ทั้งนี้ตนมองว่าชาติต้องเป็นของคนไทยทุกคน ที่ทุกคนเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพความเสมอภาค ในสิทธิ เสรีภาพ รวมถึงเคารพความแตกต่างและหลากหลาย

 

การสร้างชาติยุคปัจจุบัน ต้องอาศัยคุณค่าพื้นฐาน คือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค การอาศัยพึ่งพา เคารพความแตกต่างและหลากหลายของผู้อื่น ทั้งนี้ผมขอชวนคนไทยฐานะประชาชนที่แม้ความเห็นแตกต่าง หรือทะเลาะ ขัดแย้ง หรือสนับสนุนฝ่ายการเมืองที่ต่างกัน ร่วมกันสร้างชาติและแผ่นดินของเราด้วยการเคารพความเป็นคนของผู้อื่น ยึดมั่นสิทธิเสรีภาพ เคารพความแตกต่างของบุคคลอื่น หากทำได้เชื่อว่าจะเกิดแผ่นดินของคนไทยและของเราทุกคน เพื่อให้เกิดความมั่นคงของประชาชน ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นความมั่นคงของรัฐ

 

ปิยบุตร แสงกนกกุล

 

ปิยบุตรกล่าวด้วยว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กำหนดเงื่อนไขการแก้ไขได้ทุกหมวด ทุกมาตรา แต่มีเงื่อนไขที่เขียนไว้ในมาตรา 255 และมาตรา 256 ที่ระบุว่าห้ามแก้ไข อาทิ รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเปลี่ยนรูปของรัฐ การปกครอง ดังนั้นมาตรา 1 สามารถแก้ไขได้

 

แต่ต้องไม่มีผลที่ทำให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเปลี่ยนรูปของรัฐ การปกครองประเทศ ดังนั้นสิ่งที่ ผบ.ทบ. ระบุว่ามาตรา 1 แก้ไขไม่ได้ จึงไม่ใช่ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ตนมองว่าเป็นความพยายามที่จะทำลายความชอบธรรมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามเงื่อนไขและกติกาที่กำหนดไว้

 

ปิยบุตร แสงกนกกุล

ปิยบุตร แสงกนกกุล

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories