×

พิธาชำแหละงบประมาณปี 65 ชี้ต้องจัดกระดูกรัฐราชการไทยใหม่ ลดซ้ำซ้อน เผยมี 3 ไขมันที่ต้องรีด เพื่อตัดงบฯ ไม่ให้ฟุ่มเฟือย

โดย THE STANDARD TEAM
18.08.2021
  • LOADING...
Pita Limjaroenrat

วันนี้ (18 สิงหาคม) ที่ห้องประชุม อาคารรัฐสภา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อภิปรายถึงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ว่าตนในฐานะกรรมาธิการวิสามัญ ได้สงวนความเห็นในการขอปรับลดงบประมาณลง 1 แสนล้านบาท คงเหลือ 3 ล้านล้านบาท สำหรับกระบวนการของงบประมาณประจำปี 2565 นั้น เราได้พิจารณากันทั้งชั้นกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการว่าจะปรับลดงบประมาณใดบ้างที่ฟุ่มเฟือยและลำบากภาษีประชาชน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ โต๊ะ ตู้ เตียง รวมไปถึงรถยนต์และผ้าม่าน หรือตามที่สุภาษิตไทยเรียกว่า ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ จนสามารถที่จะรีดไขมันออกมาได้ 1.6 หมื่นล้านบาท และคิดว่ายังไม่เพียงพอ ยังไม่ใช่ทางออกของประเทศไทย โดยทางออกของประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องของการรื้อโครงสร้างรัฐเพื่อศักยภาพของประเทศใน 2 ระดับ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และระดับจุลภาค ไปจนถึงระดับมหภาค 

 

ในระดับจุลภาค ถึงแม้เราจะรีดไขมันได้ 1.6 หมื่นล้านบาท แต่ก็ยังสามารถที่จะเรียกไขมันเพิ่มขึ้นมาได้อีก ยังคงมีไขมันที่ยังหลงเหลือในงบประมาณของประเทศทั้งหมด 3 ประเภท คือ

 

  1. ไขมันไม่ตอบโจทย์ความสำคัญหรือวิกฤตที่ประเทศกำลังพบเจออยู่ เป็นไขมันที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในขณะที่ประเทศต้องการความมั่นคงทางสุขภาพ ประชาชนต้องการวัคซีนไม่ใช่ต้องการกระสุน แต่ก็ยังมีงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมที่ยังมียุทโธปกรณ์และอาวุธใหญ่ที่คิดว่ายังไม่ได้ใช้ในเร็ววันนี้ ซึ่งความจริงแล้วเราสามารถที่จะตัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมได้มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท แต่กรรมาธิการของฝ่ายค้านสามารถตัดได้เพียง 3 พันล้านบาท เพียงแค่ 10% เท่านั้น ยังเหลือ 90% ที่ยังเป็นไขมัน หรือแม้กระทั่งงบประมาณของความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของตำรวจและกระทรวงมหาดไทย หรือ กอ.รมน. โดยตำรวจสามารถสะสมอาวุธปืนได้มากขึ้น 600 เท่า ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นงบประมาณประจำปี 2565 ถึงไม่เห็นความจำเป็นในการซื้อปืนตำรวจเพิ่ม 

 

  1. ไขมันประเภทลงทุนในสิ่งก่อสร้างมากกว่าชีวิตของคน งบประมาณที่เน้นเรื่องก่อสร้างนั้นมาจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำจังหวัด การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ที่ครอบคลุมงบประมาณ 1.7 แสนล้านบาท แต่ขณะที่งบประมาณในส่วนสวัสดิการของประชาชน เช่น บัตรสวัสดิการคนจนถูกตัดงบประมาณ 2 หมื่นล้าน งบประมาณของประกันสังคมถูกตัด 1.9 หมื่นล้าน จึงเป็นที่แน่ชัดมากที่ประเทศไทยให้ความสำคัญไปที่สิ่งปลูกสร้างมากกว่าคุณค่าของชีวิตคน

 

  1. ไขมันที่มีงบประมาณส่อไปในทางพิรุธ มีใบเสนอราคา หรือมีราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 

 

ซึ่งหากเราสามารถรีดไขมันทั้ง 3 ประเภทนี้ได้ เราจะสามารถตัดลดงบประมาณได้อีกกว่าหมื่นล้านบาท และสามารถที่จะประหยัดไม่ให้ฟุ่มเฟือยได้ 

 

ทั้งนี้ สำหรับระดับมหภาคเราต้องจัดกระดูกรัฐราชการไทยใหม่ โดยโครงสร้างใดที่มีความซับซ้อน กระจัดกระจาย และไม่ชัดเจน เช่น งบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่มีทั้งสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมและกองบัญชาการของทัพไทย เป็นจุดที่มีหน่วยงานเพิ่มและทรัพยากรเพิ่ม หรือแม้แต่กระทรวงคมนาคมที่มีทั้งกรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงพิเศษแห่งประเทศไทยที่มีภารกิจคล้ายคลึง เห็นว่าเราต้องจัดกระดูกใหม่อะไรที่ซ้ำซ้อน เราต้องจัดออกมาให้เท่ากันให้การทำงานประสิทธิภาพมากขึ้น 

   

ขณะเดียวกันเราต้องปรับรัฐไทยให้ตอบโจทย์วิสัยทัศน์และความปกติใหม่ของโลกที่เราจะต้องเจอหลังโควิด เช่น นโยบายด้านการค้า การลงทุน ที่กระทรวงพาณิชย์ดูราคาข้าว ราคาปาล์ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูราคายางพารา และกระทรวงอุตสาหกรรมดูราคาอ้อย ด้วยตรรกะใด ดังนั้นหากจะให้ครบวงจรในการดูแลให้รอบด้าน เราจะต้องมารวมกันเพื่อความมีเอกภาพและลดภาระต่อการรีดภาษี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising