×

พิธานั่งประจำการห้องประชุมพระสุริยัน กลับมาเป็นผู้แทนประชาชนอย่างเป็นทางการ

โดย THE STANDARD TEAM
25.01.2024
  • LOADING...
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

วันนี้ (25 มกราคม) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่การตั้งกระทู้ถามทั่วไปเพื่อรับทราบตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) หรือไม่ และศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พิธาไม่ใช่ผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) ทำให้สมาชิกภาพสภาผู้แทนราษฎรของพิธาไม่ต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ดังนั้นจึงแจ้งมาให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน ทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันครบถ้วน 500 คน และองค์ประชุมครึ่งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 250 คน

 

สิ้นเสียงของประธานรัฐสภา พิธาได้เดินเข้าห้องประชุมพระสุริยัน สภาผู้แทนราษฎรทันที โดยหันไปโบกมือทักทายกับ สส. จากพรรครวมไทยสร้างชาติ ก่อนจะเดินมาทักทายและสวมกอด กัณวีร์ สืบแสง สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม รวมถึงทักทาย สส. พรรคก้าวไกล และไปนั่งประจำที่ข้าง ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล

 

อย่างไรก็ตาม การประชุมในวันนี้มีกระทู้ถามทั่วไปที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 3 เรื่อง 

 

  1. ปัญหาการสัญจรในเขตเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส. จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

 

  1. ปัญหาช้างป่ากับประชาชน ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ สส. จังหวัดระยอง พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 

 

  1. การพัฒนาโครงข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามแนวทางการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี อนุชา บูรพชัยศรี สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ชัยธวัช ตุลาธน สส. แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. …. และ รังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล จะร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. …. ต่อที่ประชุมในวันนี้ด้วย

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising