×

พิธาแถลงนโยบายสิ่งแวดล้อมกลางน้ำ ประกาศ ‘ก้าวไกล’ เอาจริงปัญหาโลกร้อน ชูเสรีโซลาร์เซลล์ รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัดใน 7 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
24.02.2023
 • LOADING...
นโยบายสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) ที่ชุมชนปากคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงเปิดนโยบาย ‘สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า’ ซึ่งเป็นชุดนโยบายที่ 7 จากทั้งหมด 9 ชุดนโยบาย

 

สำหรับการเปิดนโยบายครั้งนี้เป็นการตั้งโพเดียมกลางน้ำ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศตูวาลู ในช่วงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 26) โดยพิธากล่าวว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนมากกว่าที่คิด และส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประชาชน เช่น ปัญหาน้ำท่วมที่รุนแรงและถี่ขึ้น

 

จากตัวอย่างพื้นที่ปทุมธานีที่เป็นสถานที่แถลงนโยบาย คนในชุมชนนี้บอกว่าในอดีตน้ำท่วม 2-3 เดือนต่อปี แต่ปัจจุบันน้ำท่วม 5-6 เดือนต่อปี หรือเมื่อ พ.ศ. 2549 พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากมี 10 ล้านไร่ ตอนนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าเป็น 27 ล้านไร่ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของธนาคารโลกที่ระบุว่า พ.ศ. 2554-2588 โลกร้อนจะสร้างความเสียหายต่อภาคเกษตรไทยราว 3 ล้านล้านบาท ผลิตพืชต่างๆ ได้น้อยลง เช่น ข้าวน้อยลง 13% มันลดลง 21% อ้อยลดลง 35%

 

พิธากล่าวต่อไปว่า รัฐบาลอาจบอกว่าเราสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับสหประชาชาติ แต่ตัวเลขเหล่านั้นเราเก็บเอง เขียนรายงานเอง ต่างจากการประเมินโดยองค์กรระหว่างประเทศที่บอกว่าการรับมือในเรื่องนี้ของไทยอยู่ในระดับ ‘ไม่เพียงพอขั้นวิกฤต’ (Critically Insufficient) และหากทำตามนโยบายปัจจุบันของรัฐบาลต่อไปจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น 4 องศา ในขณะที่ความพยายามของทั้งโลกต้องการให้ต่ำกว่า 2 องศา

 

“ปัญหาโลกร้อนเป็นภัยความมั่นคงของยุคปัจจุบัน นี่คือศัตรูตัวจริงของรัฐบาล ไม่ใช่ความมั่นคงทางทหารแบบเดิมอีกต่อไป ดังนั้นพรรคก้าวไกลต้องการประกาศศึกกับภาวะโลกร้อน โดยมีนโยบายที่ชัดเจน ทั้งในเชิง ‘รับ’ เพื่อรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และในเชิง ‘รุก’ ที่รุกไปที่ต้นตอของปัญหา เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้จริง ควบคู่กับสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม” พิธากล่าว

 

สำหรับชุดนโยบาย ‘สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า’ ของพรรคก้าวไกล ต้องการเอาจริงกับปัญหาโลกร้อน ผ่านนโยบายเชิงรุกและเชิงรับต่อไปนี้

 

เชิงรุก: เร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายใน พ.ศ. 2593

 

ด้านการผลิตไฟฟ้า = เปิดตลาดเสรี ส่งเสริมไฟฟ้าสะอาดพลังงาน:

 

 1. ‘หลังคาสร้างรายได้’ เปิดเสรีโซลาร์เซลล์ครัวเรือน
 2. ‘ปลดล็อกระเบียบ’ สร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีของประชาชน
 3. ‘ประกันราคา’ ไฟฟ้าพลังงานสะอาด สำหรับครัวเรือน
 4. ‘ปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมด’ ภายใน พ.ศ. 2578

 

ด้านการเกษตร = ป้องกันการเผา เปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกเป็นรายได้:

 

 1. กำจัดการเผาภายใน 3 ปี งบปรับตัวตำบลละ 3 ล้านบาท 1,000 ตำบล
 2. เปลี่ยนการเผาเป็นเงินในกระเป๋าเกษตรกร งบอุดหนุนปลูกข้าว ‘เปียกสลับแห้ง’ แทนการเผา สร้างอุตสาหกรรมแปรรูปฟางข้าว-ซังข้าวโพดแทนการเผา
 3. 1 ฟาร์มปศุสัตว์ 1 บ่อหมักก๊าซชีวภาพ (เป็นอย่างน้อย) เปลี่ยนมีเทนเหลือทิ้งให้เป็นพลังงาน

 

ด้านอุตสาหกรรม = จำกัดการปล่อยมลพิษอุตสาหกรรม:

 

 1. กำหนดเพดานและเปิดตลาด (Cap & Trade) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม เปิดตลาดค้าขายแลกเปลี่ยนโควตา
 2. PRTR – กฎหมายเปิดข้อมูล บังคับให้ทุกโรงงานเปิดข้อมูลสารพิษอันตรายและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

ด้านการขนส่ง = ปรับปรุงการขนส่งให้สะอาดที่สุด:

 

 1. รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัดภายใน 7 ปี
 2. ‘วันขนส่งฟรี’ รณรงค์ลดใช้รถยนต์ส่วนตัว
 3. เปลี่ยนรถไฟดีเซลเก่าเป็นไฟฟ้า
 4. ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี! ปีละครั้ง
 5. ควบคุมปริมาณรถบรรทุกในเขตเมือง

 

ด้านขยะอาหาร = Zero Food Waste กำจัดขยะอาหารเหลือทิ้ง:

 

 1. เพิ่มค่าขยะอาหารในห้างใหญ่ บังคับแยกขยะ-เก็บข้อมูล-ทำบัญชีขยะอาหาร
 2. อาหารเหลือทิ้งแลกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้ชุมชนทำปุ๋ยจากอาหารเหลือทิ้ง เพื่อเป็นคูปองซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ขยะเหลือทิ้ง 1 กิโลกรัม แลกได้ 1 บาท

 

ด้านพื้นที่สีเขียว = ป่าแลกเงิน เพิ่มพื้นที่สีเขียว:

 

 1. ต้นไม้ปลดหนี้ รัฐจ่ายหนี้ค้างให้เกษตรกร ในฐานะค่าเช่า แลกกับใช้ที่ดินของเกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น
 2. ต้นไม้บำนาญ คนปลูกได้รับรายได้เป็นรายเดือน 1,200 บาทต่อไร่ต่อเดือน เป็นเวลา 20 ปี
 3. ต้นไม้ทุนรัฐบาล อุดหนุนงบเกษตรกรปลูกป่า 4,000 บาทต่อไร่ ในช่วงเวลา 3 ปี
 4. ต้นไม้ชุมชน อุดหนุนปลูกป่าชุมชน 4,000 บาทต่อไร่ต่อปี จำนวน 1,000 ชุมชน
 5. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ด้วยการเพิ่มงบท้องถิ่น ผ่านนโยบายทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า

 

เชิงรับ: ช่วยประชาชนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นแล้ว

 

 1. กองทุนปรับตัวรับมือภัยพิบัติ-น้ำท่วม
 2. เตือนภัยทั่วถึง ครอบคลุมทุกท้องถิ่น
 3. ท้องถิ่นประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้
 4. ทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดรายลุ่มน้ำ
 5. ศูนย์พักพิง-อพยพมีมาตรฐาน ท้องถิ่นมีอำนาจและงบประมาณ
 6. ชดเชยเป็นธรรมและทันควัน
 7. ประกันภัยพืชผลฟรีในทุกพื้นที่รับน้ำ

 

นอกเหนือจากนโยบายด้านโลกร้อน พรรคก้าวไกลยังมีนโยบายสิ่งแวดล้อมในมิติอื่นๆ ที่จะชี้แจงรายละเอียดอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ เช่น การจัดการขยะ ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาช้างป่า ปัญหามลพิษทางอากาศ และปัญหามลพิษทางแสง

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising