×

พิธา หาเสียงสงขลา-ปัตตานี ลุยเต็มสูบหลังยุบสภา อวยพรพี่น้องมุสลิม ขอเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ก้าวไกล-สันติภาพก้าวหน้า

โดย THE STANDARD TEAM
21.03.2023
  • LOADING...

วันนี้ (21 มีนาคม) พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และ พริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายของพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี เพื่อแนะนำแนวนโยบายพรรคก้าวไกล และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

 

โดยช่วงเช้าเดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานี โดยมี รอมฎอน ปันจอร์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ และทีมงานพรรคก้าวไกลจังหวัดปัตตานี ต้อนรับและนำชมสถานที่ จากนั้นพิธาและคณะพบผู้ประกอบการในพื้นที่และรับฟังปัญหาด้านต่างๆ รวมถึงรับฟังความเห็นต่อนโยบายของพรรคก้าวไกล เพื่อนำไปปรับรายละเอียดเนื้อหาให้ตอบโจทย์ประชาชนได้มากที่สุด พบว่าหลายคนสะท้อนปัญหาระบบราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ และให้ความสนใจนโยบายปฏิรูประบบราชการ นโยบายรัฐสวัสดิการ และนโยบายประมงของพรรคก้าวไกล

 

ต่อมาพิธาและคณะเดินทางต่อไปที่จังหวัดสงขลา รณรงค์นโยบายและแนะนำว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. สงขลา เขต 2 คือ วชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ และเขต 3 คือ ฌาฆีภัตฐ์ เพชรคง

 

พิธากล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่ากระแสตอบรับของประชาชนในภาคใต้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มั่นใจว่าครั้งนี้พรรคก้าวไกลจะได้คะแนนในภาคใต้มากกว่าอดีตพรรคอนาคตใหม่ และลุ้นมี ส.ส. เขตในภาคใต้แน่นอน โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนมีความต้องการการเปลี่ยนแปลงสูง ประกอบกับพรรคก้าวไกลมีนโยบายสันติภาพก้าวหน้าที่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน โดยวันนี้เป็นการลงพื้นที่หลังยุบสภา พรรคก้าวไกลยืนยันว่าเรามีความพร้อมเต็มที่ ทั้งว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และนโยบาย ที่จะสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าเลือกก้าวไกลไม่ใช่แค่เพื่อเปลี่ยนรัฐบาล แต่เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ ให้การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต

 

พิธาได้อวยพรพี่น้องมุสลิมเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ความตอนหนึ่งว่า ยินดีที่ได้ร่วมต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ขอให้พี่น้องมุสลิมมีสุขภาพกาย ใจ ที่แข็งแรง เพื่อถือศีลอดในช่วงกลางวัน และปฏิบัติศาสนกิจตลอดทั้งเดือนรอมฎอน ขอให้คุณงามความดี และพรดุอาอ์ของทุกท่านได้ถูกตอบรับ ในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การเมืองที่อิงบนผลประโยชน์ส่วนตัว การผูกขาดอำนาจ รวมทั้งกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เห็นหัวประชาชน ขอให้เดือนอันประเสริฐนี้ สิ่งที่ผิดพลาดเหล่านี้ถูกขจัดออกไป และรอมฎอนนี้ขอให้เราได้รับทางนำ สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดี ก้าวไกล และสันติภาพก้าวหน้า

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising