×

ถก กมธ.งบ 68 นัดแรก พิชัยนั่งประธานตามคาด กำหนดถกมาราธอน 3 เดือน ส่วน สส. ก้าวไกล ไม่รับตำแหน่งใดๆ

โดย THE STANDARD TEAM
24.06.2024
 • LOADING...

วันนี้ (24 มิถุนายน) ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นัดแรก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคณะกรรมาธิการในสัดส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกว่า 2 ชั่วโมง

 

ภายหลังการประชุม อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการฯ ออกมาแถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ พิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ โดยมีระยะเวลาการพิจารณา 105 วัน และครบกำหนดในวันที่ 23 กันยายน 2567

 

การพิจารณางบประมาณปี 2568 จะเป็นการเรียงลำดับรายมาตราตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2568 ซึ่งเป็นทางเลือกที่ใช้ในปี 2567 รัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียน และแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ จะเข้าพิจารณาพร้อมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงนั้นๆ

 

สำหรับรองประธานคณะกรรมาธิการฯ 18 คน ประกอบด้วย

 

 • จักรพงษ์ แสงมณี รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 1
 • จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 2
 • ชาดา ไทยเศรษฐ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 3
 • วราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 4
 • มนพร เจริญศรี รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 5
 • พงศกร อรรณนพพร รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 6
 • พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 7
 • เอกราช ช่างเหลา รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 8
 • ไผ่ ลิกค์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 9
 • พัฒนา สัพโส รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 10
 • ภราดร ปริศนานันทกุล รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 11
 • สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 12
 • ซูการ์โน มะทา รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 13
 • อนุรักษ์ จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 14
 • วารุจ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 15
 • พิทักษ์เดช เดชเดโช รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 16
 • วุฒิพงษ์ นามบุตร รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 17
 • นันทนา สงฆ์ประชา รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 18

 

เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ 8 คน ประกอบด้วย

 

 • พิษณุ หัตถสงเคราะห์ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 1
 • สุรเกียรติ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 2
 • อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 3
 • พชร จันทรรวงทอง เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 4
 • วิริยะ ทองผา เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 5
 • กุลวลี นพอมรบดี เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 6
 • วรวงศ์ วรปัญญา เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 7
 • ธัญธารีย์ สันตพันธุ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 8

 

โฆษกคณะกรรมาธิการฯ 7 คน ประกอบด้วย

 

 • อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
 • พลพีร์ สุวรรณฉวี
 • ผกามาศ เจริญพันธ์
 • อามินทร์ มะยูโซ๊ะ
 • วิชัย สุดสวาสดิ์
 • ร่มธรรม ขำนุรักษ์
 • วัชระพล ขาวขำ 

 

กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ 3 คน ประกอบด้วย

 

 • จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล
 • ธเนศ เครือรัตน์
 • ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

 

ทั้งนี้รายชื่อทั้งหมดไม่มีกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลทั้ง 16 คน ที่ประกอบด้วย

 

 • ศิริกัญญา ตันสกุล
 • สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
 • วรภพ วิริยะโรจน์
 • ศุภโชติ ไชยสัจ
 • ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์
 • ณัฐพล เปรมพูลสวัสดิ์
 • อิทธิพล ชลธราศิริ
 • ภคมน หนุนอนันต์
 • ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์
 • เอกราช อุดมอำนวย
 • รักชนก ศรีนอก
 • สหัสวัต คุ้มคง
 • วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
 • สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
 • วีระ ธีระภัทรานนท์
 • วิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา

 

ทั้งนี้มีการกำหนดวันประชุมทุกวันจันทร์-ศุกร์ โดยวันจันทร์จะเริ่มต้นในเวลา 13.00 น. ส่วนวันอื่นๆ จะเริ่มต้นในเวลา 09.00 น. ซึ่งระยะการพิจารณา 105 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยจะครบกำหนดในวันที่ 23 กันยายน 2567 ซึ่งพิจารณาการเรียงลำดับตามภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

 

อนุสรณ์กล่าวว่า พิชัยได้เน้นย้ำให้กรรมาธิการทุกคนทำหน้าที่ในการผลักดันงบประมาณให้ราบรื่น เพื่อให้รัฐบาลนำงบประมาณไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป โดยคณะกรรมาธิการฯ จะเริ่มพิจารณาในวันพุธที่ 26 มิถุนายนนี้ ซึ่งจะเป็นการประชุมนัดแรกอย่างเป็นทางการ และวันนี้เป็นเพียงการพิจารณากรอบการดำเนินการและตำแหน่งกรรมาธิการต่างๆ ยังไม่มีการพิจารณาโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

 

ส่วนกรรมาธิการในสัดส่วนพรรคก้าวไกลไม่ขอรับตำแหน่งนั้น อนุสรณ์กล่าวว่า หากก้าวไกลไม่ได้แจ้ง และเป็นสิทธิของแต่ละพรรคการเมืองที่จะประสงค์รับตำแหน่งหรือไม่ แต่การรับหรือไม่รับตำแหน่งก็ไม่ส่งผลต่อการทำงานของกรรมาธิการ เพราะในฐานะกรรมาธิการก็ทำหน้าที่ได้อยู่แล้ว

 

ดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ในงบกลางเรียบร้อยแล้ว

 

ขณะที่พิชัย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ทุกอย่างดำเนินการไปได้ด้วยดี โดยคณะทำงานทั้ง 72 คน ได้แบ่งภาระหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการเร็วๆ นี้ โดยหลังจากนี้จะกำหนดแนวทางการชี้แจง ทั้งเอกสารและผู้ชี้แจง ทั้งนี้คาดว่าจะพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะแล้วเสร็จก่อน 105 วัน

 

พิชัยกล่าวย้ำว่า มีคนให้ความสนใจงบประมาณปี 2568 จำนวนมาก ดังนั้นจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจการจัดสรรครั้งนี้ให้มากที่สุด ส่วนจะพิจารณาเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยหรือไม่นั้น งบประมาณส่วนนี้อยู่ในงบกลางอยู่แล้ว และยังมีเวลาในการพิจารณาว่าจะใช้อย่างไร และเมื่อไร

 

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต่อศาลปกครอง ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2568 วาระที่ 3 นั้น พิชัยตอบเพียงสั้นๆ ว่า ไม่ทราบ ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising