×

เพราะสิ่งดีๆ มากมายบนโลกนี้ มักเกิดขึ้นจากคนคนหนึ่งเสมอ [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
13.12.2019
  • LOADING...

โรงพยาบาลพญาไท เป็นโรงพยาบาลที่ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากพนักงานหรือคนในองค์กร

 

พญาไทเชื่อว่าคนในองค์กรมีไอเดียดีๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อการทำงานและเป็นประโยชน์กับคนไข้ จึงพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด โดยการสร้างทีมที่จะพัฒนานวัตกรรมและให้ความรู้เพื่อให้คนของพญาไทได้ปล่อยของและพัฒนาตัวเองได้ถึงขีดสุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories