×

‘ภูมิธรรม-ภรรยา’ มีทรัพย์สิน 49 ล้านบาท พบที่ดิน 3 แปลง บ้านเดี่ยว 2 หลัง หนี้สิน 145,504 บาท

โดย THE STANDARD TEAM
04.12.2023
  • LOADING...
ภูมิธรรม เวชยชัย

วันนี้ (4 ธันวาคม) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐา ทวีสิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง 3 ราย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ได้แก่ 

 

ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 10,175,194 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,315,194 บาท ที่ดิน 2 แปลง 3 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านเดี่ยว 1 หลัง 1.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 2 คัน 3,360,000 บาท มีสิทธิและสัมปทานได้รับจากกองมรดก มีหนี้สิน 145,504 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,548,203 บาท มีรายจ่ายรวม 681,123 บาท

 

โดยคู่สมรส รศ.อภิญญา เวชยชัย แจ้งมีทรัพย์สิน 39,539,654 บาท ได้แก่ เงินฝาก 9,029,624 บาท เงินลงทุน 4,192,000 บาทที่ดิน 3 แปลง 13,595,400 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านเดี่ยว 2 หลัง ได้จากกองมรดก รวมมูลค่า 10 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 2,722,630 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,537,622 บาท มีรายจ่ายรวม 1,039,120 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 49,714,848 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 145,504 บาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising