×

ภูมิธรรมเตรียมเสนอนายกฯ-ครม. จัดทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.ค. 67 สอบถามแค่ 1 ข้อ ไม่แตะหมวด 1 และ 2

โดย THE STANDARD TEAM
25.12.2023
  • LOADING...
ประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (25 ธันวาคม) ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ แถลงผลการประชุมครั้งที่ 3 ว่า ที่ประชุมมีมติจะเสนอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการทั้ง 2 ชุด ภายในเดือนมกราคม 2567 โดยจะจัดทำเป็นเอกสารเสนอให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งคำถามประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรก หลังรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ 

 

โดยคำถามที่พิจารณาร่วมกันแล้วคือ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่แก้ไขหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์” ซึ่งคาดว่าจะเริ่มถามได้ภายในเดือนมกราคม 2567 และจะทำประชามติทั้งหมด 3 ครั้ง

 

ทั้งนี้ ครั้งที่ 2 จะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 (8) ซึ่งจะมีการสอบถามที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) และองค์ประกอบอื่น ส่วนครั้งที่ 3 จะทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างเสร็จแล้ว และคาดว่าจะมีการจัดทำประชามติเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง ก็น่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในรัฐบาลชุดนี้

 

ส่วนงบประมาณจะใช้งบกลาง แต่ขอทุกฝ่ายอย่ากังวล โดยจะใช้งบอย่างประหยัดที่สุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising