×

ภูเก็ตยกระดับมาตรการ ผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นต้องมีผลตรวจโควิดหรือฉีดวัคซีนตามที่กำหนด มีผล 20 ก.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
19.07.2021
  • LOADING...
ภูเก็ต

วันนี้ (19 กรกฎาคม) ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต ระบุกรณีจังหวัดภูเก็ตเตรียมยกระดับมาตรการตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญของมาตรการ ดังนี้

 

  1. ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน 53 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมจำนวน 10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด

 

การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิด Sinovac และ Sinopharm ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Johnson & Johnson จำนวน 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ ยกเว้นเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีนและเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้มีการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธีการ RT-PCR  หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

 

  1. ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านด่านทางบกท่าฉัตรไชย ระหว่างเวลา 23.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

  1. ห้ามมิให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร และพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

 

  1. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า 150 คน

 

  1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยให้มีการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

 

  1. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา 04.00-23.00 น.

 

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising