×

เพื่อไทยยืนยันเดินหน้าร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม กลุ่ม LGBTQ ชี้ รัฐบาลไม่มีสิทธิ์ถ่วงเวลาต่อความเสมอภาคประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
11.02.2022
  • LOADING...
เพื่อไทยยืนยันเดินหน้าร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม กลุ่ม LGBTQ ชี้ รัฐบาลไม่มีสิทธิ์ถ่วงเวลาต่อความเสมอภาคประชาชน

วานนี้ (10 กุมภาพันธ์) ชานันท์ ยอดหงษ์ นักวิชาการและผู้รับผิดชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเพศ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีกฎหมายสำคัญของประชาชน แต่ ‘สภาล่ม’ อยู่หลายครั้ง โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า การประชุมสภาวันนี้มีร่างกฎหมายสำคัญต่อปากท้อง สิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคของประชาชนหลายฉบับที่นำเสนอโดยพรรคฝ่ายค้าน รวมทั้งมีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้เกิด #สมรสเท่าเทียม (Marriage Equality) ทว่ารัฐบาลกลับถ่วงรั้งกระบวนการแก้ไขกฎหมาย ด้วยการอ้างต่อสภาขอรับไปพิจารณาก่อนเป็นเวลา 60 วัน

 

ผู้รับผิดชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยยืนยันว่า สิทธิมนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานและสามัญสำนึก ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานถึง 60 วันเพื่อไปพิจารณาลงมติรับหลักการ และก่อนหน้านี้มีประชาชนจำนวนมากออกมาเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมสมรสเท่าเทียม จัดเสวนาหลายครั้งว่ากฎหมายสมรสที่มีอยู่ละเมิดและพรากสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หากรัฐบาลใส่ใจให้ความสำคัญกับประชาชนย่อมพร้อมแก้ไขปัญหากฎหมายนี้ทันที ไม่อุ้มร่างกฎหมาย พฤติการณ์นี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเลี้ยงไข้ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชน ถ่วงเวลา และถ่วงสิทธิความเสมอภาคปากท้องชีวิตของประชาชนต่อไป

 

ในประเด็นข้อถกเถียงเรื่องกลไกที่ทำให้สภาล่มนั้น ชานันท์ยืนยันว่า การที่รัฐบาลไร้ความสามารถคุมเสียงข้างมากในสภา จนทำให้รัฐบาลซึ่งต้องเป็นเสียงข้างมากกลับกลายเป็นเสียงข้างน้อยในสภา องค์ประชุมของฝ่ายรัฐบาลไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่คือ 237 เสียง ฝ่ายค้านที่เป็นเสียงข้างน้อย ย่อมไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ในการรักษาองค์ประชุม จึงที่มาของเหตุ ‘สภาล่ม’ ส่งผลกระทบต่อการผลักดันกฎหมายสำคัญที่เป็นประโยชน์กับประชาชน 

 

รัฐบาลเล่นเกมถ่วงเวลาร่างกฎหมายจากฝ่ายค้านไปเรื่อยๆ โดยไม่สนใจว่าร่างกฎหมายที่เสนอโดยฝ่ายค้านนั้นจะมุ่งให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปาก ได้รับการยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นคน โดยเฉพาะกฎหมายอย่างสมรสเท่าเทียม นำเสียงของประชาชน LGBTQ ที่เดือดร้อนจากการถูกรัฐกดทับ เลือกปฏิบัติ มาประกาศยังใจกลางพื้นที่รัฐก็ตาม

 

อย่างไรก็ตาม ขอสนับสนุนการทำงานของ ส.ส. ที่เป็นตัวแทนของประชาชนทุกกลุ่มอัตลักษณ์ โดยเฉพาะการที่ ส.ส. มาจากกลุ่มอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งเองนั้นย่อมเข้าใจความรู้สึกและได้แบกรับปัญหาอันเจ็บปวดที่หลายคนมองข้ามของ LGBTQ และได้ออกมาเปิดเผยพร้อมกับหลั่งน้ำตา

 

“การร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอ หรือการใช้อารมณ์ไร้เหตุผล หรือเปราะบาง เพราะเพศสภาพตามมายาคติของสังคม อันที่จริง ส.ส. ไม่จำเป็นต้องตอนเพศตัวเอง ตัดความเป็นมนุษย์และอารมณ์ความรู้สึกออกราวไร้เพศสภาพ ไร้ตัวตน เมื่ออยู่กลางสภา หากแต่การธำรงอัตลักษณ์ทางเพศต่างหากที่สำคัญด้วยตัวของมันเอง เพื่อประกาศว่ารัฐสภาไม่ใช่พื้นที่เก็บซ่อนอารมณ์หรือของอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่ง เพราะ ส.ส. สามารถเป็นปากเป็นเสียงได้เท่ากับถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของประชาชน จากนั้นค่อยปาดน้ำตา แล้วเดินหน้าต่อสู้ไปด้วยกัน” ชานันท์กล่าว

 

กับวิวาทะการต่อสู้ในระบบสภานั้นชานันท์ยืนยันว่า แต่ละพรรคฝ่ายค้านย่อมมียุทธศาสตร์และการต่อสู้รูปแบบแตกต่างกัน แต่มีหัวใจและอุดมการณ์ร่วมกันคือ เพื่อสวัสดิการและศักดิ์ศรีประชาชนอันหลากหลายอัตลักษณ์ ตรวจสอบและยุติบทบาทรัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชน

 

และเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิ ความเสมอภาค สวัสดิการ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกกลุ่มอัตลักษณ์ ตามหลักของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พร้อมเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้อง LGBTQ ทุกคน พร้อมสนับสนุนร่างแก้ไขกฎหมายเพื่อสมรสเท่าเทียมที่ได้ร่วมกับภาคประชาชนจัดทำร่างฉบับภาคประชาชน และจะถูกนำเสนอโดยประชาชนในไม่ช้านี้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising