×

เพื่อไทยออกแถลงการณ์ถึงรัฐบาลรักษาการ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ยุติการแต่งตั้งข้าราชการ ควรให้เป็นหน้าที่รัฐบาลใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
11.08.2023
  • LOADING...
เพื่อไทยออกแถลงการณ์

วันนี้ (11 สิงหาคม) ภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย กรณี ข้อเสนอต่อรัฐบาลรักษาการ และความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ผ่านเฟซบุ๊ก ‘Phumtham Wechayachai’ โดยระบุว่า

 

ในห้วงเวลานี้ เป็นระยะเปลี่ยนผ่านที่จะมีรัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งจะเข้ามาบริหารประเทศ

 

ข้อเสนอต่อรัฐบาลรักษาการ

 

รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐบาลรักษาการมีอำนาจหน้าที่อันจำกัดเช่น ห้ามอนุมัติโครงการที่จะสร้างความผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไป ห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมถึงพนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เพื่อรอให้รัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจเต็มทั้งจากตัวบทกฎหมายและอาณัติจากประชาชนเข้ามาบริหารตามแนวนโยบายที่ได้ประกาศไว้กับพี่น้องประชาชน

 

ดังนั้น รัฐบาลรักษาการควรรักษามารยาทตามธรรมเนียมปฏิบัติ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย ด้วยการยุติการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการระดับสูงทุกตำแหน่ง ที่จะมีผลต่อการผลักดันนโยบายของรัฐบาลใหม่ การกล่าวอ้างว่าจะมีข้าราชการระดับสูงเกษียณอายุราชการเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เนื่องจากยังไม่สิ้นปีงบประมาณ และกลไกระบบราชการยังสามารถดำเนินอยู่ได้

 

รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำนโยบายของรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศตามที่เสนอไว้ต่อพี่น้องประชาชน เพราะถือเป็นสัญญาประชาคมที่จะต้องเข้ามาเร่งดำเนินการทันที ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน และต้องอาศัยข้าราชการเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบผลสำเร็จ

 

ทั้งนี้เพราะปัญหาวิกฤตของประเทศมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความจำเป็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจทุกกลุ่ม และฟื้นฟูความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชน 

 

ดังนั้นรัฐบาลใหม่จึงต้องมีกลไกที่สามารถขจัดอุปสรรค และเร่งทำตามนโยบายให้ลุล่วงโดยเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงการมีข้าราชการอย่างเช่นระดับปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ที่สามารถปฏิบัติงานในการตอบสนองการบริหารงานของรัฐบาลใหม่ เพื่อร่วมสร้างผลสำเร็จต่อทุกนโยบายของรัฐบาลใหม่ให้สามารถแก้วิกฤตของประเทศและประชาชนได้

 

สิ่งที่เรานำเสนอถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและความชอบธรรมของรัฐบาลใหม่ในการเข้ามาบริหารประเทศ และเป็นสิ่งที่รัฐบาลรักษาการไม่ควรกระทำอย่างยิ่งในช่วงรอยต่อที่รัฐบาลที่มีอำนาจเต็มจะเข้ามาบริหารประเทศ เพราะนอกจากจะผิดรัฐธรรมนูญแล้ว ยังผิดต่อธรรมเนียมปฏิบัติและมารยาททางการเมืองที่สำคัญยิ่ง

 

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดกระทรวงทุกกระทรวง

 

เนื่องจากท่านเป็นกลไกสำคัญในการตอบสนองการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา เพื่อให้การทำงานของรัฐบาลที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศสามารถบรรลุผลอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่ท่านควรจะต้องชะลอการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ระดับสำคัญ โดยรอรับนโยบายจากรัฐบาลใหม่ เพื่อให้การทำงานร่วมกันกับรัฐบาลใหม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถแก้วิกฤตของประเทศให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ ที่สั่งสมกันมาโดยเร็ว

 

โดยหวังว่าท่านจะร่วมกับรัฐบาลใหม่ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างราบรื่น

 

มาร่วมกันสร้างประเทศไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม


อ้างอิง: 

  • เฟซบุ๊ก Phumtham Wechayachai
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising