×

พวงเพ็ชรจับมือเกรียง ชง ครม.สัญจร สร้าง ‘กระเช้าภูกระดึง’ จ.เลย กระตุ้นท่องเที่ยวทุกมิติ

โดย THE STANDARD TEAM
04.12.2023
  • LOADING...
กระเช้าภูกระดึง

วานนี้ (3 ธันวาคม) พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย เกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปยังจังหวัดเลย ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของจังหวัดเลย พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะ โดยมี ศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ

 

โดยก่อนการประชุม คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดเลย รอต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อฝากขอบคุณไปยังนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการอนุมัติเงินอุดหนุนเยียวยาค่าตอบแทนแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ทั่วประเทศ จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

 

เสนอ ครม.สัญจร สร้าง ‘กระเช้าภูกระดึง’ 

ในส่วนของการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของพื้นที่จังหวัดเลย ที่ประชุมได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดที่สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลากหลาย เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ ดันกระเช้าให้สำเร็จในยุคนี้

 

ตามนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้ทุกพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดเลย ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพ จึงอยากให้ทางจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบเฟสติวัล ดึงจุดเด่นของพื้นที่มาดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัด หาซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถพัฒนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ 

 

ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเลยมีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวหลายด้าน เช่น โครงการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินเลย โครงการก่อสร้างทางหลวง-เส้นทางจราจร โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้า โครงการสร้างอาชีพวิถีชุมชนเลย 

 

แก้ปัญหายาเสพติด-หนี้นอกระบบ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกำชับให้จังหวัดติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้หนี้นอกระบบอย่างจริงจัง ซึ่งจังหวัดเลยมีผู้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 239 ราย มูลหนี้รวมกว่า 10 ล้านบาท ทางจังหวัดให้แต่ละอำเภอมีการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำอำเภอ และตั้งศูนย์ประจำจังหวัดเพื่อรวบรวมและประมวลผลการให้ความช่วยเหลือ

 

จากนั้น เวลา 15.40 น. คณะได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย (สวท.เลย) เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารทำการหลังใหม่ พร้อมทั้งการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน 7 หลัง โดยมี สุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และมีอายุการใช้งานมานานกว่า 50 ปี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising