×

สึกจากพระแล้ว สู่ฆราวาส ‘ไพรวัลย์ วรรณบุตร’

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2021
  • LOADING...
ไพรวัลย์ วรรณบุตร
วันนี้ (3 ธันวาคม) เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร ของอดีตพระมหาไพรวัลย์ วรวัณโณ พระลูกวัดวัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ได้เผยแพร่ภาพการลาสิกขาจากสมณเพศแล้ว หลังแสดงความจำนงไว้ก่อนหน้านี้ จากกรณีการแต่งตั้งเจ้าอาวาส โดยมีข้อความพร้อมภาพระบุว่า
 
 
‘สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนสิกขา
วินยํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนพระวินัย
ปาโมกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนปาฎิโมกข์
คิหีติ มํ ธาเรถ ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์’
 
 
ก่อนหน้านี้ ไพรวัลย์ ระบุว่า ขอบคุณท่านพระมหาทองสุข ปญฺญาวณฺโณ เปรียญธรรม 9 ประโยค นาคหลวง พระลูกศิษย์ ที่ช่วยเป็นธุระในการทำความสะอาดและส่งมอบกุฏิสงฆ์ที่อาตมาเคยพักอาศัยคืนสำนักเรียนวัดสร้อยทองแทนอาตมา
 
 
ขอให้ความมีกตัญญุตาธรรม (อย่างเสมอต้นเสมอปลายและตลอดมา) อำนวยผลให้ท่านมหามีความเจริญรุ่งเรืองในสัทธรรมคำสอน และอยู่เป็นปราชญ์ในพระบวรพุทธศาสนาไปนานๆ นะครับ
 
 
“ฝากดูแลเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธีแทนผมด้วย” ไพรวัลย์ ระบุ
 
 
 
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising