×

กสทช. เผยคนไทยใช้มือถือโทรหากันลดลงพันล้านนาที แต่ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 16.95%

โดย THE STANDARD TEAM
01.08.2018
 • LOADING...

กสทช. เผยไตรมาสแรกปี 2018 คนไทยใช้โทรศัพท์มือถือโทรหากันลดลงจากช่วงไตรมาส 4 ของปีที่แล้วถึง 13% แต่หันมาใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น 16.95% สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) พบว่า ช่วงไตรมาสแรกของปี 2018 (มกราคม-มีนาคม) คนไทยใช้งานโทรศัพท์มือถือลดลงจากช่วงไตรมาส 4 ของปี 2017 (ตุลาคม-ธันวาคม) ถึง 13% หรือจากเดิมที่มีจำนวนนาทีการโทรเข้า-ออก 8,900 ล้านนาที ลดลงมาเหลือที่ 7,700 ล้านนาที

 

ขณะที่ตัวเลขการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ (Data) นั้นกลับเพิ่มขึ้นถึง 16.95% จากเดิมในช่วงไตรมาส 4 ปีที่แล้วที่มีจำนวนการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ 1,033,022 เทราไบต์ เพิ่มขึ้นเป็น 1,208,046 เทราไบต์ ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้

 

จากข้อมูลเบื้องต้นนี้ กสทช. จึงประเมินว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนไปพอสมควร จากเดิมที่อาจจะเคยโทรหากันด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์โดยตรง ก็เปลี่ยนมาเป็นการโทรหากันผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชันอย่าง Line, WhatsApp, Skype, Messenger, KakaoTalk หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ แทน

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า “ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้งาน Data ผ่านโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย สวนทางกับการโทรหากันโดยตรงด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง เกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน”

 

ข้อมูลที่น่าสนใจของ กสทช. ที่เปรียบเทียบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตโทรหากันบนแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันมีดังนี้

 

 • โทรด้วยระบบเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice Call: เรียงจากปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากไปน้อย)
 1. Skype ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.64 MB ต่อนาที
 2. WhatsApp ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.52 MB ต่อนาที
 3. Tango ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.1 MB ต่อนาที
 4. Viber ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 1.01 MB ต่อนาที
 5. Hangouts ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.68 MB ต่อนาที
 6. Line และ Messenger ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ตเท่ากันที่ 0.67 MB ต่อนาที
 7. KakaoTalk ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 0.6 MB ต่อนาที 
 • โทรด้วยระบบวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ต (Video Call: เรียงจากปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากไปน้อย)
 1. Viber ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 40.52 MB ต่อนาที
 2. Hangouts ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 36.58 MB ต่อนาที
 3. Skype ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 10.01 MB ต่อนาที
 4. Messenger ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 5.29 MB ต่อนาที
 5. WhatsApp ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 4.89 MB ต่อนาที
 6. Tango ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 4.72 MB ต่อนาที
 7. KakaoTalk ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 3.41 MB ต่อนาที
 8. Line ใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ต 2.72 MB ต่อนาที

 

หมายเหตุ: หน่วย 1,000 กิกะไบต์ = 1 เทราไบต์ และ 1,000 เทราไบต์ = 1 เพตะไบต์

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories